"Mazowiecka Zieleń - jakość i asortyment"
- to grupa 11 gospodarstw szkółkarskich regionu Mazowieckiego zrzeszonych w Związku Szkółkarzy Polskich, które chcą się dzielić swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Od 2008 roku grupa organizuje wiosenne wystawy oraz jesienne warsztaty terenowe, które odbywają się w poszczególnych szkółkach członkowskich. Kierowane są one do projektantów i urzędników zajmujących się zielenią w miastach i gminach, wykonawców usług w terenach zieleni oraz handlowców zajmujących się zakupem i sprzedażą roślin.

           
     


patronat nad Wystawą objęli:

    


   

VI Wystawa Mazowiecka Zieleń
- Jakość i Asortyment

28 lutego - 1 marca 2013
w Gospodarstwie Szkółkarskim
ŁAZUCCY


05-604 Jasieniec,
ul. Warecka 110

tel.kom. +48 693 256 749
tel. +48 48 661 35 63,
fax +48 48 661 67 10
<<MAPA DOJAZDU >>