W dniach 28 lutego i 1 marca 2013 odbyło się seminarium pt.:
"Rewitalizacja parków jako przywracanie ciągłości dziedzictwa kulturowego"

 
Plan seminarium (28 luty 2013)
godz. 11.00-16.00
   
9:00 Otwarcie wystawy
10:00 - 10:15 Oficjalne przywitanie gości
10:20 - 11:00 Przerwa kawowa

11:00 - 11:20

 

"Rewitalizacja terenów zieleni w Grodzisku Mazowieckim"
Grzegorz Benedykciński - Burmistrz Grodziska Mazowieckiego

11:30 - 11:45

"O jakości materiału szkółkarskiego i zaleceniach jakościowych"
Dr Katarzyna Radzis- Szkółka Radzis, Rośliny owocowe i ozdobne

11:50 - 12:20

"Przedstawienie realizacji parku w Konstancinie i parku Krasińskich w Warszawie"
Barbara Kraus-Galińska firma Abies, Warszawa

12:25 - 12:35 "Rola oświetlenia w parkach zabytkowych"
Maciej Lewandowski firma Thorn Lighting Polska Sp. z o.o.
12:40 - 14:00

Lunch
Zwiedzanie szkółki

14:00 - 14:15

Zaprezentowanie Platformy www.polskierośliny.pl
Bronisław Jan Szmit - szkółka Szmit, członek zarządu Związku Szkółkarzy Polskich

14:20 - 14:35

"Adaptacja parku zimą na miejsce aktywnego wypoczynku- magiczne lodowiska."
Katarzyna Łazucka-Cegłowska, szkółka Łazuccy,
Tomasz Bukowiecki firma TOL budowa lodowisk sp. z o.o.


14:40 - 15:00 "Wykorzystywanie bylin w rewitalizacji parków zabytkowych"
Dr. Jacek Marcinkowski wykładowca w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie, współwłaściciel szkółki Marcinkowscy
15:05 - 15:15

"Nawożenie miejskich terenów zieleni"
Krystyna Bargieł - firma Everris

15:20 - 15:30 "Rewitalizację zacznij od gleby"
Krzysztof Zachaj - dyrektor działu nawozów firmy Agrosimex

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)
17:00 zamknięcie wystawy
   
 
Plan seminarium (1 marca 2013)
godz. 10.00-15.15
   
9:00 otwarcie wystawy

10:00-10:20

 

"Koncepcja rewitalizacji parku im. Kazimierza Pułaskiego w Warce"
Bożena Tkaczyk - Piechna Pracownia Architektury Krajobrazu STRUGA

10:25-10:45

"Rola dendrologa w rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych"
Dr hab. inż. Jacek Borowski profesor nadzwyczajny SGGW w Warszawie, Wydz. Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Wykładowca dendrologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.

10:50 - 11:10

"O jakości materiału szkółkarskiego i zaleceniach jakościowych"
Dr Katarzyna Radzis- Szkółka Radzis, Rośliny owocowe i ozdobne

11:15 -11:45

"Przedstawienie realizacji parku w Konstancinie i parku Krasińskich w Warszawie"
Barbara Kraus-Galińska firma Abies, Warszawa

11:45 -12:00

"Rola oświetlenia w parkach zabytkowych"
Maciej Lewandowski firma Thorn Lighting Polska Sp. z o.o.

12:05 - 12:15 "Rewitalizację zacznij od gleby"
Krzysztof Zachaj - dyrektor działu nawozów firmy Agrosimex
12:20 - 14:00

Lunch
Zwiedzanie szkółki

14:00 - 14:15 Zaprezentowanie Platformy www.polskierośliny.pl
Bronisław Jan Szmit - szkółka Szmit, członek zarządu Związku Szkółkarzy Polskich
14:20 - 14:30 "Nawożenie miejskich terenów zieleni. "
Krystyna Bargieł - firma Everris
14:35-14:55 "Etapowanie procesu rewitalizacji założenia parkowego".
Leszek Rodek, Roman Pawłowski- inspektorzy nadzoru do spraw zieleni, firma Horti

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)
17:00 zamknięcie wystawy