"Mazowiecka Zieleń - jakość i asortyment"
- to grupa 11 gospodarstw szkółkarskich regionu Mazowieckiego zrzeszonych w Związku Szkółkarzy Polskich, które chcą się dzielić swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem. Od 2008 roku grupa organizuje wiosenne wystawy oraz jesienne warsztaty terenowe, które odbywają się w poszczególnych szkółkach członkowskich. Kierowane są one do projektantów i urzędników zajmujących się zielenią w miastach i gminach, wykonawców usług w terenach zieleni oraz handlowców zajmujących się zakupem i sprzedażą roślin.

           
     


patronat nad Wystawą objęli: