ARCHIWUM WYSTAW:

2013 marzec - Wiosenna Wystawa Szkółkarska
2012 marzec - Wiosenna Wystawa Szkółkarska
2011 marzec - Wiosenna Wystawa Szkółkarska
2010 wrzesień - Warsztaty terenowe i pokazy
2010 marzec - Wiosenna Wystawa Szkółkarska
2009 wrzesień - Warsztaty terenowe i pokazy
2009 marzec - Wiosenna Wystawa Szkółkarska
2008 wrzesień - Warsztaty terenowe i pokazy
2008 marzec - Wiosenna Wystawa Szkółkarska VI Wystawa Mazowiecka Zieleń - jakość i asortyment
Wystawa odbyła się dniach 28 lutego - 1 marca 2013Jasieńcu k/Grójca,
na terenie gospodarstwa szkółkarskiego Łazuccy, przy ul. Wareckiej 110.

   

-------------------------------------------------------------- do góry 


Wiosenna Wystawa Szkółkarska - marzec 2012
Mazowiecka Zieleń - jakość i asortyment
Wystawa odbyła się dniach 1-2 marca 2012 w Józefosławiu na terenie
Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych ACROCONA,
przy ul. Wilanowskiej 1.-------------------------------------------------------------- do góry 

Wiosenna Wystawa Szkółkarska - marzec 2011
Mazowiecka Zieleń - jakość i asortyment
Wystawa odbyła się dniach 3-4 marca 2011
w Kozerach k/Grodziska Mazowieckiego
na terenie Gospodarstwa szkółkarskiego Ulińscy,
przy ul. Ukośnej 4.

-------------------------------------------------------------- do góry 

Warsztaty terenowe i pokazy - wrzesień 2010
Korzyści z jesiennego sadzenia roślin
Na terenie gospodarstw szkółkarskich.
W programie zaprezentowane zostało:
Szkółka ACROCONA
-
"Skąd się biora rośliny do nasadzeń"
Szkółka Roślin Ozdobnych Emil Homa, Krystyna Homa-Kosakowska
- "Transport roślin i zagadnienia logistyczne w kontekście jakości dostaw"
KORDUS Szkółkarstwo Ozdobne
-
"Pokaz prawidłowego sadzenia roślin w gruncie"
Wykład "Korzyści z jesiennego sadzenia roślin"

       
foto. A. Pacholczak


-------------------------------------------------------------- do góry 

Wiosenna Wystawa Szkółkarska - marzec 2010
Mazowiecka Zieleń - jakość i asortyment
Wystawa odbyła się dniach 4-5 marca 2010
w Złotokłosie - Runowie,
na terenie gospodarstwa szkółkarskiego
Grąbczewscy, przy ul.Kwitnącej 10.


-------------------------------------------------------------- do góry 

Warsztaty terenowe i pokazy - wrzesień 2009
Zastosowanie roślin ozdobnych w zieleni miejskiej
Na terenie gospodarstw szkółkarskich.
W programie zaprezentowane zostało:

Gospodarstwo Szkółkarskie Ulińscy
-"Dobór krzewów liściastych do warunków miejskich"
CLEMATIS, Sz. Marczyński, W. Piotrowski
- "Zastosowanie roślin okrywowych i pnączy"
Szkółka Bylin J. J. Marcinkowscy
- "Różnorodne wykorzystanie bylin w terenach publicznych"

foto. A. Pacholczak
-------------------------------------------------------------- do góry 
 
Wiosenna Wystawa Szkółkarska - marzec 2009
Mazowiecka Zieleń - jakość i asortyment
Wystawa odbyła się dniach 26-27-28 lutego 2009
w Pęchcinie k/Ciechanowa,
na terenie gospodarstwa szkółkarskiego Szmit, przy ul. Kwiatowej 18.-------------------------------------------------------------- do góry 

Warsztaty terenowe i pokazy - wrzesień 2008
Zastosowanie roślin ozdobnych w zieleni miejskiej
Na terenie gospodarstw szkółkarskich.
W programie zaprezentowane zostało:
Szkółka Żabieniec / Emil Homa
- "Dlaczego warto sadzić duże krzewy"
Szkółka Łazuccy/Jasieniec
- "Róże okrywowe w publicznych terenach zieleni"
Szkółka Grąbczewscy / Olszany
- "Pokaz sadzenia dużych drzew"
Karczma U Jakuba / Skurów - Dr Szczepan Marczyński
"Pnącza w zieleni publicznej i przy drogach"

-------------------------------------------------------------- do góry 

Wiosenna Wystawa Szkółkarska - marzec 2008
Mazowiecka Zieleń - jakość i asortyment
Wystawa odbyła się dniach 6-9 marca 2008 w Jasieńcu k/Grójca,
na terenie gospodarstwa szkółkarskiego Łazuccy, przy ul. Wareckiej 110.